Centrum Edukacji Globalnej

Edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi, pokazuje globalne współzależności i potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka.

Centrum Edukacji Globalnej Stowarzyszenia „Jeden Świat” jest ośrodkiem edukacyjnym, miejscem spotkań i wymiany opinii.